Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής

Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής, τόσο αυτοδύναμα, όσο και σε σύμπραξη ή συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα οργανώνει αυτοδύναμα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία», με αντικείμενο την εμβάθυνση στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων και μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Τμήμα συνδιοργάνωνε με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών του στην εφαρμογή της πληροφορικής, των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της στατιστικής ανάλυσης στο χώρο των Επιστημών Υγείας και της Βιοτεχνολογίας. Το ανωτέρω μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετασχηματίστηκε στο διεθνές διατμηματικό πρόγραμμα «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής» ("Data Science and Information Technologies (DSIT)"), που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ΑΘΗΝΑ.

Ακόμη, το Τμήμα φέρνει σε επαφή τους φοιτητές του και με προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με σκοπό την αρτιότερη κατάρτισή τους ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τους επαγγελματικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς τους στόχους.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Έναρξη λειτουργίας: Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας (Φ.Ε.Κ. 2208/Β'/12-08-2014): Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Επανίδρυση: Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4334/Β'/12-12-2017): Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Πληροφορίες: www.bme.teiath.gr/msc

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί από αποφοίτους του Tμήματος:


Ιατρική Φυσική

Διατμηματικό ΠΜΣ, των τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Διατμηματικό ΠΜΣ, του τμήματος Φυσικής του τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών σε συνεργασία με τα τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.


Βιοΐατρική Τεχνολογία

Διατμηματικό ΠΜΣ, των τμημάτων Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Οπτική και Όραση

Διατμηματικό ΠΜΣ, των τμημάτων Ιατρικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων

Τμήμα Μηχανικών Πληρφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.


Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

Τμήμα Μηχανικών Πληρφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας.

Data Communication Systems

Σύμπραξη του τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας με το School of Engineering & Design του Πανεπιστημίου Brunel, UK (καταργηθέν).