Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Μαθήματα εξαμήνων

5ετές Πρόγραμμα σπουδών 2019-2020 (τελική έκδοση)

Αλυσίδες Προαπαιτουμένων → Εξαρτημένων μαθημάτων ΠΠΣ 2018-19


 • 101: Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα  →
  201: Διαφορικές Εξισώσεις
 • 105: Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ  →
  206: Τεχνικές Προγραμματισμού Η/Υ
 • 106: Ηλεκτρισμός και Ανάλυση Κυκλωμάτων  →
  207: Ηλεκτρομαγνητισμός και Εφαρμογές σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • 102: Κλασική Φυσική  →
  402: Εμβιομηχανική
 • 201: Διαφορικές Εξισώσεις  →
  306: Μαθηματικά Μοντέλα Βιολογίας και Φυσιολογίας
 • 203: Οργανική Χημεία  →
  304: Βιολογία  →
  403: Φυσιολογία Ανθρώπου
 • 305: Αναλογικά Ηλεκτρονικά  →
  405: Ιατρικά Ηλεκτρονικά
 • 502: Φυσικές Αρχές και Συστήματα Ακτινοδιαγνωστικής  →
  703: Φυσικές Αρχές και Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής  →
  804: Ακτινοπροστασία - Έλεγχοι Ασφάλειας και Ποιότητας
 • 601: Τεχνολογία της in-vitro Διαγνωστικής  →
  701: Τεχνολογία Χειρουργείων, Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής
 • 604: Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος  →
  702: Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

Τράπεζα Θεμάτων

 • Θέματα παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων ή προτεινόμενα θέματα εξετάσεων βρίσκονται στο eClass του Τμήματος, με ευθύνη των διδασκόντων.