-->

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Πτυχιακή εργασία

Ενδεικτική θεματολογία πτυχιακών εργασιών ανά επιβλέποντα:Ιωάννης Βαλαής, Καθηγητής

 1. Έλεγχος βηματικών κινητήρων με AVR
  Ένδειξη βημάτων ή απόστασης, ένδειξη αριστερόστροφης ή δεξιόστροφης κίνησης, δυνατότητα ελέγχου θέσης, ένδειξη ορίων. Ποτενσιομετρική ρύθμιση ταχύτητας και διακόπτες αλλαγής φοράς κίνησης. Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω UART.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Μεθοδολογίας Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 2
 2. Εφαρμογές των AVR στην βιοϊατρική τεχνολογία, καταγραφές βιοσημάτων
  Μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης, pΟ2, pCO2, παλμική οξυμετρία κλπ., και ένδειξη σε οθόνη. Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή και πρόγραμμα ανάγνωσης και καταχώρησης θερμοκρασιών. Δυνατότητα ρύθμισης ορίων συναγερμού και τηλε-ειδοποίησης.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Μεθοδολογίας Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 2
 3. Χαρακτικό πλακετών CNC
  Μελέτη λειτουργίας χαρακτικού πλακετών CNC και επέκταση δυνατοτήτων για ανάγνωση, μετατροπή και υλοποίηση αρχείων GERBER.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Μεθοδολογίας Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 1
 4. Μελέτη και υλοποίηση πρωτοκόλλου αυτοματοποιημένης καταγραφής μετρήσεων
  Μελέτη και υλοποίηση πρωτοκόλλου αυτοματοποιημένης καταγραφής μετρήσεων από φωτοπολλαπλασιαστή χρησιμοποιώντας picoamperometer Keathley. Δημιουργία πρωτοκόλλου μετρήσεων ελεγχόμενη από τη σειριακή θύρα υπολογιστή (Λειτουργικό Windows/Linux) για καταγραφή τιμών, γραφική αναπαράσταση μετρήσεων και βασική στατιστική επεξεργασία τους.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Μεθοδολογίας Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 1
 5. Εφαρμογές φασματοσκοπίας
  Εφαρμογές της φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης στον δερματικό ιστό.
  Συνεργασία με το τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Οπτοηλεκτρονικών Διατάξεων & Ιατρικών Laser.
  Πλήθος φοιτητών: 2
 6. Σχεδιασμός εργαστηριακών ασκήσεων χρησιμοποιώντας το αναπτυξιακό Arduino
  Δημιουργία εργαστηριακών ασκήσεων χρησιμοποιώντας το αναπτυξιακό Arduino και σειρά αισθητήρων για μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας, απόστασης και παρόμοιων παραμέτρων. Προτάσεις και παραδείγματα εφαρμογής σε μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων και βιοσημάτων (ΗΚΓ, NIBP κλπ). Γραφική αναπαράσταση των μεταβαλλόμενων μεγεθών συναρτήσει του χρόνου ή άλλων παραμέτρων καθώς και καταγραφή σε κάρτα αποθήκευσης.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Μεθοδολογίας Σχεδιασμού & Κατασκευής Βιοϊατρικών Συσκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 2
 7. Ισχυόμετρο Laser.
  Κατασκευή φορητού ισχυόμετρου Laser με ψηφιακή ένδειξη, ελεγχόμενο από μικροελεγκτή. Δυνατότητα μετρήσεων ισχύος σε φάσματα εκπομπής UV, VIS, NIR. Εύρος μετρήσεων ισχύος από μW-mWatt. Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ.

Ερρίκος Βεντούρας, Καθηγητής

 1. Διεπαφή ανθρώπου μηχανής για υποβοήθηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
  Ανασκόπηση διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Εκτίμηση, ερμηνεία και πιθανές εφαρμογές της σε τοπικό επίπεδο.
  Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Βιοϊατρική Τεχνολογία Ι, Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος
  Πλήθος φοιτητών: 1-2

Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής

 1. Μεθοδολογία ανάπτυξης της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ)
  Ανασκόπηση διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Εκτίμηση, ερμηνεία και πιθανές εφαρμογές της σε τοπικό επίπεδο
  Προαπαιτούμενα: Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 2. Τα τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στα Ελληνικά Νοσοκομεία
  Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με ρόλους, τεχνικές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό. Αναζήτηση καλών πρακτικών διεθνώς και προτάσεις βελτίωσης για την Ελλάδα.
  Προαπαιτούμενα: Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  Πλήθος φοιτητών: 1
 3. Τεχνολογίες αιχμής στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας
  Αναζήτηση νέων τεχνολογιών αιχμής που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Εκτίμηση της δυνατότητας εισαγωγής και χρήσης τους στην ΠΦΥ.
  Προαπαιτούμενα: Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  Πλήθος φοιτητών: 1
 4. Τιμολόγηση (Pricing) για τον χώρο των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π
  Αναζήτηση δομημένης πληροφορίας για τιμές Ι/Π διεθνώς. Αξιολόγηση αξιοπιστίας πηγών.
  Προαπαιτούμενα: Πολύ καλή γνώση αγγλικών, βασικές γνώσεις οικονομικών, ικανότητα αναζήτησης στο web.
  Πλήθος φοιτητών: 1
 5. Μελέτη φθοριζόντων υλικών (φώσφοροι-σπινθηριστές) για χρήση σε ανιχνευτές απεικονιστικών συστημάτων
  Αξιολόγηση νέων φθοριζόντων υλικών για χρήση σε ανιχνευτές ακτινοβολίας, είτε μέσω πειραματικών μεθόδων προσδιορισμού παραμέτρων απόδοσης και ποιότητας εικόνας, είτε μέσω προσομοίωσης με αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα και μεθόδους Μόντε Κάρλο.  Περισσότερα...
 6. Ψηφιακή Ακτινογραφία, Ψηφιακή Μαστογραφία και Τομοσύνθεση
  Βιβλιογραφική επισκόπηση των νεότερων εξελίξεων στην τεχνολογία της Ψηφιακής Ακτινογραφίας, Ψηφιακής Μαστογραφίας και Ψηφιακής Τομοσύνθεσης & μετρήσεις Ποιότητας Εικόνας και συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων Υπολογιστικής Ακτινογραφίας και Ψηφιακής Ακτινογραφίας Επίπεδου Ανιχνευτή Ενεργού Μήτρας.  Περισσότερα...
 7. Ακτινοθεραπεία και Πυλαία Απεικόνιση
  Βιβλιογραφική επισκόπηση των νεότερων εξελίξεων στην τεχνολογία των σύγχρονων συστημάτων Γραμμικών Επιταχυντών με Πυλαία Απεικόνιση και Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης & Μετρήσεις Ποιότητας Εικόνας σε συστήματα Πυλαία Απεικόνιση.  Περισσότερα...

Ευαγγελία Πατσαβούδη, Καθηγήτρια

 1. Μελέτη κυτταρομετρητή-κυτταροδιαχωριστή με ψηφιακή ηλεκτρονική ανάλυση και υψηλή ταχύτητα μέτρησης και διαχωρισμού κυττάρων- FACS Aria
  Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί μία αυτοματοποιημένη ποσοτική, δυναμική και πολυπαραμετρική μέθοδο ανάλυσης των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών κυττάρων και σωματιδίων, με βάση τη σκέδαση και το φθορισμό. Ο κυτταρομετρητής ροής μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας επιτυχής συνδυασμός αιματολογικού αναλυτή και φθορίζοντος μικροσκοπίου, που εφαρμόζει τα τελευταία επιτεύγματα στον τομέα της μικροσκοπίας, της βιοχημικής ανάλυσης και της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  Το FACS Aria είναι ένας κυτταρομετρητής ροής διαλογής κυττάρων υψηλής ταχύτητας και ψηφιακής λήψης 70.000 δεδομένων ανά δευτερόλεπτο. Είναι εξοπλισμένο με ένα laser Argon (μπλε-488 nm) και ένα laser He/Ne (κόκκινο-633 nm). Το σύστημα είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα οκτάγωνο με έξι φωτοπολλαπλασιαστές- PMTs, οι οποίοι ανιχνεύουν τον φθορισμό που προέρχεται από το laser Argon (488 nm) και ένα τρίγωνο με δύο φωτοπολλαπλασιαστές- PMTs, οι οποίοι ανιχνεύουν τον φθορισμό που προέρχεται από το laser He/Ne (κόκκινο-633 nm). Ανιχνεύει μέχρι και 7 διαφορετικά φθοριοχρώματα και δύο παραμέτρους σκέδασης ταυτόχρονα. Τα δείγματα που προκύπτουν μετά τον διαχωρισμό των κυτταρικών πληθυσμών συλλέγονται σε έως και τέσσερις πλαστικούς σωλήνες κυτταρομετρίας των 5ml. Το λογισμικό BD FACS Diva software 6, με το οποίο λειτουργεί το FACS Aria χρησιμοποιείται για συλλογή και για ανάλυση δεδομένων.
  Η πτυχιακή εργασία με το παραπάνω θέμα, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από δύο το πολύ φοιτητές, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αρχή λειτουργίας του οργάνου, την αναλυτική περιγραφή του καθώς και τις εφαρμογές που πραγματοποιούνται στα ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία.
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 2. Μελέτη Συνεστιακής Μικροσκοπίας (Confocal Microscopy)
  Με το συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με laser το δείγμα ακτινοβολείται ολόκληρο από τη δέσμη διέγερσης και έτσι όλο το δείγμα φθορίζει συγχρόνως. Το εστιακό επίπεδο επιλέγεται μέσω ενός κινητήρα υψηλής ακρίβειας, ελεγχόμενο από υπολογιστή. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πάρουμε μια ακολουθία από εικόνες δύο διαστάσεων , σε διαφορετικό βάθος στο δείγμα, οι οποίες τελικά μας δίνουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση του αντικειμένου.
  Η πτυχιακή εργασία με το παραπάνω θέμα η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν/μία το πολύ φοιτητή/τρια, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αρχή λειτουργίας του οργάνου, την αναλυτική περιγραφή του καθώς και τις εφαρμογές που πραγματοποιούνται στα ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία.
  Πλήθος φοιτητών: 1

Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής

 1. Ομοιώματα ελέγχου εικόνας
  (α) Ανάπτυξη ψηφιακού ομοιώματος (software phantom) για τομογραφικά απεικονιστικά συστήματα και ειδικότερα για ψηφιακή τομοσύνθεση στην μαστογραφία. (β) Κατασκευή ομοιώματος για τομογραφικά απεικονιστικά συστήματα και ειδικότερα για ψηφιακή τομοσύνθεση στην μαστογραφία.  Περισσότερα...
 2. Απεικόνιση διπλής ενέργειας
  Κατασκευή κατάλληλων ομοιωμάτων ανθρωπίνων ιστών, αρχικά ψηφιακών και στη συνέχεια φυσικών. Ανάπτυξη αλγορίθμων για εύρεση καλύτερου συνδυασμού ενεργειών ανά ανατομική περιοχή και ψηφιακή αφαίρεση ακτινογραφιών των δύο ενεργειών.  Περισσότερα...
 3. Μετρήσεις ποιότητας εικόνας στην Πυρηνική Ιατρική
  Πειραματικός προσδιορισμός MTF (Modulation Transfer Function) και DQE (Detective Quantum Efficiency) σε τομογραφικά συστήματα γ-κάμερα, SPECT και PET/CT.  Περισσότερα...

Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

 1. Κατασκευή δικτύου ασύρματων αισθητήρων
  Σκοπός τη πτυχιακής εργασίας είναι να κατασκευαστεί ένα δίκτυο αισθητήρων το οποίο θα συλλέγει και θα μεταδίδει ασύρματα μετρήσεις από διάφορους αισθητήρες, με χρήση κατάλληλων πομποδεκτών. Οι μετρήσεις θα συγκεντρώνονται σε ένα σύστημα μικροελεγκτή (ARDUINO), το οποίο θα παράγει σήματα ελέγχου που θα οδηγούν συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές και εξαρτήματα (π.χ. LEDs, οθόνη LCD, ηχεία κ.λπ.). Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης στο δίκτυο ασύρματα (WiFi) ή ενσύρματα (Ethernet) για αποθήκευση σε βάση δεδομένων.
  Προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 2. Κατασκευή συστήματος εντοπισμού θέσης ασθενών με άνοια
  Η άνοια είναι μία νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρή απώλεια της γενικής νοητικής ικανότητας. Το συνηθέστερο σύμπτωμα των ασθενών που πάσχουν από άνοια είναι η απώλεια μνήμης. Σκοπός της πτυχιακής είναι η κατασκευή μίας φορητής συσκευής η οποία θα παρέχει συνεχώς σε πραγματικό χρόνο τη θέση ενός ασθενής που πάσχει από άνοια. Η συσκευή θα βασίζεται στη χρήση της πλατφόρμας Arduino, η οποία θα φέρει κατάλληλη πλακέτα με σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS). Η θέση από το GPS θα μεταδίδεται μέσω σύνδεσης GPRS σε ένα απομακρυσμένο διακομιστή (server) όπου και θα αποθηκεύεται σε μία βάση δεδομένων. Ο χρήστης μέσω προγράμματος περιήγησης θα είναι σε θέση να βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή την εκάστοτε θέση του ασθενή σε χάρτη με χρήση Google Maps.
  Προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός
  Πλήθος φοιτητών: 1
 3. Κατασκευή αυτοκινούμενης συσκευής (ρομπότ) με δυνατότητα αναγνώρισης εμποδίων.
  Σκοπός της πτυχιακής είναι η κατασκευή ενός ρομπότ το οποίο θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αποφεύγει εμπόδια. Το ρομπότ θα ελέγχεται από την πλατφόρμα ARDUINO, η οποία θα επικοινωνεί με μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας με λειτουργικό ANDROID. Η κάμερα της κινητής συσκευής θα συλλέγει εικόνες, οι οποίες θα αναλύονται με χρήση κατάλληλου λογισμικού που θα καθορίζει εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή όχι. Στην περίπτωση εμποδίου το ρομπότ θα καθοδηγείται ώστε να αλλάζει πορεία.
  Προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 4. Καταγραφή ιατρικών δεδομένων ασθενών με ενσωμάτωση τεχνολογίας NFC
  Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication) επιτρέπει την ασύρματη μετάδοση δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Τα δεδομένα αυτά συνήθως αφορούν στην ταυτοποίηση ενός ατόμου. Στην παρούσα πτυχιακή, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την αποθήκευση σε μία βάση δεδομένων βιοσημάτων από έναν ασθενή ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος με μία κάρτα NFC. Συγκεκριμένα, ένας η περισσότεροι αισθητήρες βιοσημάτων θα είναι συνδεμένοι σε μία συσκευή συλλογής η οποία θα υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Ένας ασθενής με μία κάρτα NFC θα ενεργοποιεί τη συσκευή, η οποία θα επικοινωνεί μέσω δικτύου με μία κεντρική βάση δεδομένων, θα αποστέλλει τα διαπιστευτήρια του ασθενή και αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του θα γίνεται αποθήκευση των δεδομένων.
  Προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 5. Κατασκευή φορητής συσκευής καταγραφής ζωτικών σημείων
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η κατασκευή μίας φορητής συσκευής, τροφοδοτούμενης από μπαταρία, η οποία θα καταγράφει μετρήσεις των πιο βασικών λειτουργιών του σώματος. Συγκεκριμένα, θα καταγράφονται η θερμοκρασία του σώματος και ο καρδιακός ρυθμός με χρήση ηλεκτροδίων προκάρδιων ή κατά Einthoven. Η συσκευή θα παρέχει τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης σε κάρτα SD ή απομακρυσμένης αποθήκευσης σε βάση δεδομένων.
  Προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός
  Πλήθος φοιτητών: 2

Δημήτριος Γκλώτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 1. Σχεδιασμός και μηχανολογική κατασκευή πλατφόρμας οπτικού μικροσκοπίου
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανολογικού τμήματος του οπτικού μικροσκοπίου, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής πηγής, του τροφοδοτικού, των διαφραγμάτων, των οπτικών φίλτρων και διαμορφωτών της οπτικής δέσμης, της τράπεζας του δείγματος και των οπτικών στοιχείων παρατήρησης και μεγέθυνσης. Η κατασκευή θα γίνει με την χρήση απλών υλικών δίνοντας έμφαση στην ευκολία αναβάθμισης της διάταξης σε πολυπλοκότερες εφαρμογές, όπως την πρόβλεψη για χρήση α/ φθορισμού με ειδικές λάμπες φθορισμού και πηγές laser και β/ σε διάταξη συνεστιακής μικροσκοπίας (confocal microscopy).
  Είδος: Κατασκευαστική με έμφαση στον θεωρητικό σχεδιασμό
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση φυσικής, οπτικής, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 2. Σχεδιασμός και κατασκευή τράπεζας συγκράτησης δειγμάτων μικροσκοπίου ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα 4 βαθμών ελευθερίας κίνησης (xyz και περιστροφή)
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανολογικού τμήματος της τράπεζας συγκράτησης δειγμάτων μικροσκοπίου. Η κίνηση της τράπεζας θα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα 4 βαθμών ελευθερίας κίνησης (xyz και περιστροφή). Η κατασκευή θα γίνει με την χρήση απλών υλικών δίνοντας έμφαση στην ευκολία αναβάθμισης της διάταξης σε πολυπλοκότερες εφαρμογές, όπως την πρόβλεψη για χρήση α/ φθορισμού με ειδικές λάμπες φθορισμού και πηγές laser και β/ σε διάταξη συνεστιακής μικροσκοπίας (confocal microscopy).
  Είδος: Κατασκευαστική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού, ηλεκτρονικών, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 3. Σχεδιασμός και κατασκευή θαλάμου επώασης και διατήρησης σταθερών περιβαλλοντολογικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.) για in vivo μελέτες μικροσκοπίας
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανολογικού τμήματος θαλάμου επώασης και διατήρησης σταθερών περιβαλλοντολογικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.) για in vivo μελέτες μικροσκοπίας. Οι συνθήκες του θαλάμου θα ελέγχονται με τη βοήθεια μικροεπεξεργαστή. Η κατασκευή θα γίνει με την χρήση απλών υλικών δίνοντας έμφαση στην ευκολία αναβάθμισης της διάταξης σε πολυπλοκότερες εφαρμογές, όπως την πρόβλεψη για χρήση α/ φθορισμού με ειδικές λάμπες φθορισμού και πηγές laser και β/ σε διάταξη συνεστιακής μικροσκοπίας (confocal microscopy).
  Είδος: Κατασκευαστική με έμφαση στον θεωρητικό σχεδιασμό
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού, ηλεκτρονικών, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 4. Σχεδιασμός και κατασκευή λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για εφαρμογές μικροσκοπίας
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για εφαρμογές μικροσκοπίας για in vitro και in vivo μελέτες μικροσκοπίας. Το λογισμικό θα περιλαμβάνει λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας (αναβάθμιση, αφαίρεση θορύβου κλπ) με έμφαση στην αποασαφοποίηση (deconvolution) και στην ανάλυση εικόνας (μέτρηση αντικειμένων, εξαγωγή χαρακτηριστικών, εντόπιση συσχετισμών κ.α.) για εφαρμογές στην συμβατική ιστοπαθολογία αλλά και στην μικροσκοπία φθορισμού.
  Είδος: Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού, επεξεργασίας εικόνας
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 5. Σχεδιασμός και κατασκευή μεθόδων πειραματικής και θεωρητικής εκτίμησης της συνάρτησης σημειακής διασποράς οπτικών μικροσκοπίων με ταυτόχρονη εφαρμογή μεθόδων αποασαφοποίησης (deconvolution)
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μεθόδων πειραματικής και θεωρητικής εκτίμησης της συνάρτησης σημειακής διασποράς οπτικών μικροσκοπίων με ταυτόχρονη εφαρμογή μεθόδων αποασαφοποίησης (deconvolution). Το λογισμικό θα περιλαμβάνει λειτουργίες αναβάθμισης 2-διάστατης και 3-διάστατης εικόνας
  Είδος: Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού, επεξεργασίας εικόνας
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 6. Σχεδιασμός και κατασκευή ανιχνευτή CCD ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή για την προσαρμογή σε σύστημα οπτικής μικροσκοπίας
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ανιχνευτικής διάταξης CCD για προσαρμογή σε σύστημα οπτικής μικροσκοπίας. Η κατασκευή θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναβαθμιστεί με τη χρήση επιπλέον στοιχείων που θα επιτρέψουν την βελτίωση της ανιχνευτικής ικανότητας (π.χ. ψυχόμενα στοιχεία Peltier). Ο ανιχνευτής θα ελέγχεται πλήρως από μικροεπεξεργατή με σχετικό λογισμικό οδήγησης.
  Είδος: Κατασκευαστική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση ηλεκτρονικών, προγραμματισμού, επεξεργασίας εικόνας, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συμβολομέτρου Michelson για εφαρμογές μικροσκοπίας
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συμβολομέτρου Michelson για εφαρμογές μικροσκοπίας. Κατασκευή διάταξης μέτρησης απόστασης σάρωσης με την χρήση του συμβολομέτρου (όπως και στην ολογραφική μικροσκοπία). Η κατασκευή θα ελέγχεται πλήρως από μικροεπεξεργατή με σχετικό λογισμικό οδήγησης.
  Είδος: Κατασκευαστική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση οπτικής, ηλεκτρονικών, προγραμματισμού, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 8. Σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος laser για εφαρμογές μικροσκοπίας φθορισμού
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστήματος laser για εφαρμογές μικροσκοπίας φθορισμού. Η διάταξη θα μπορεί να προσαρμοστεί σε οπτικά μικροσκόπια με την χρήση κατάλληλων συστημώτων φιλτραρίσματος και διαχωρισμού της ακτινοβολίας διέγερσης από την ακτινοβολία εκπομπής. Η κατασκευή θα ελέγχεται πλήρως από μικροεπεξεργατή με σχετικό λογισμικό οδήγησης.
  Είδος: Κατασκευαστική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση οπτικής, ηλεκτρονικών, προγραμματισμού, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 9. Σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος καταγραφής ακτινοβολίας με την χρήση κατευθυντήρα (pinhole) για εφαρμογές μικροσκοπίας
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστήματος καταγραφής ακτινοβολίας με την χρήση κατευθυντήρα (pinhole). Η διάταξη θα μπορεί να προσαρμοστεί σε οπτικά μικροσκόπια για την μετατροπή τους σε συνεστιακά μικροσκόπια. Η διάταξη θα ελέγχει το άνοιγμα του κατευθυντήρα, θα ελέγχεται πλήρως από μικροεπεξεργατή και θα συνοδεύεται με το σχετικό λογισμικό οδήγησης.
  Είδος: Κατασκευαστική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση οπτικής, ηλεκτρονικών, προγραμματισμού, μηχανολογικού σχεδίου και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 10. Σύγχρονες τεχνικές/συστήματα οπτικής μικροσκοπίας με υψηλή διακριτική ικανότητα
  Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η καταγραφή των σύγχρονων συστημάτων υψηλής διακριτικής ικανότητας στην οπτική μικροσκοπία, όπως η συνεστιακή μικροσκοπία, η μικροσκοπία πολλαπλών φωτονίων, η 4PI μικροσκοπία, η μικροσκοπία STED, η μικροσκοπία GSD,η airy disk τεχνολογία, η structured illumination τεχνολογία, καθώς και τα νέα υβριδικά συστήματα ηλεκτρονικής/φωτονικής μικροσκοπίας. Θα γίνει ανάλυση των βασικών αρχών λειτουργίας, καταγραφή των υπαρχόντων εμπορικών και ερευνητικών συστημάτων, ανάπτυξη των εφαρμογών των συστημάτων αυτών στην ιατρική και βιολογία και συγκριτική τους αξιολόγηση.
  Είδος: Βιβλιογραφική
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 11. Σύστημα απαγωγής βιοσημάτων με την χρήση προγραμματιζόμενου μικροελεγκτή
  Τα 'έξυπνα' συστήματα καταγραφής βιοσημάτων αποτελούν σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται ευρέως στην κατ' οίκον νοσηλεία. Ο σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας καταγραφής βιοσημάτων με την χρήση προγραμματιζόμενου μικροελεγκτή.
  Είδος: Κατασκευαστική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση ηλεκτρονικών, προγραμματισμού και άνεση στις κατασκευές
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 12. Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων θερμογραφίας για τον προληπτικό έλεγχο ταξιδιωτών με εμπύρετες μεταδοτικές ασθένειες
  Η θερμογραφική απεικόνιση έχει πλέον σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική απεικόνιση με την καταγραφή των διαφορών θερμοκρασίας και της κατανομής της θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα. Ο σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για την μελέτη της δυνατότητας χρήσης της θερμογραφικής απεικόνισης στην ανίχνευση ασθενών με πυρετό, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών σε περίπτωση εμπύρετων επιδημιών ασθενειών, όπως το SARS (Severe acute respiratory syndrome). Για τους σκοπούς της πτυχιακής θα χρησιμοποιηθεί ειδικό σύστημα θερμογραφικής απεικόνισης για την παραγωγή των πρωτογενών δεδομένων.
  Είδος: Πειραματική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού και επεξεργασίας εικόνας
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 13. Ανάπτυξη συστήματος τομογραφικής ανακατασκευής εικόνων υπερήχου
  Ο θόρυβος τύπου speckle αποτελεί ίσως των πιο σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας εικόνας στην υπερηχογραφική απεικόνιση. Ο σκοπός της πτυχιακής θα είναι η ανάπτυξη συστήματος ανακατασκευής εικόνων υπερήχου με την χρήση τεχνικών decorrelation για την εξάλειψη του θορύβου speckle. Για τους σκοπούς της πτυχιακής θα χρησιμοποιηθεί ειδικό σύστημα υπερηχογραφικής απεικόνισης με δυνατότητες τομογραφίας για την παραγωγή των πρωτογενών δεδομένων.
  Είδος: Πειραματική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού και επεξεργασίας εικόνας
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 14. Ανάπτυξη συστήματος 3-διάστατης ανακατασκευής εικόνων ακτινών Χ
  Η τομογραφική ανακατασκευή εικόνας είναι πλέον διαθέσιμη στα περισσότερα συστήματα ιατρικής απεικόνισης, από συστήματα ακτινών Χ μέχρι συστήματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού και Υπερηχογραφικής απεικόνισης. Ο σκοπός της πτυχιακής θα είναι η ανάπτυξη συστήματος ανακατασκευής εικόνων ακτινών Χ με την χρήση στοχαστικών τεχνικών με χρήση περιορισμένου αριθμού προβολών. Για τους σκοπούς της πτυχιακής θα χρησιμοποιηθεί ειδικό σύστημα ακτινών Χ, με δυνατότητες τομογραφικών λήψεων, για την παραγωγή των πρωτογενών δεδομένων.
  Είδος: Πειραματική, Προγραμματιστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Καλή γνώση προγραμματισμού και επεξεργασίας εικόνας
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 15. Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας για την ανάδειξη, ανίχνευση και ταξινόμηση μικροαποτιτανώσεων σε εικόνες μαστογραφίας
  Η μαστογραφία αποτελεί την κύρια μέθοδο για την ανίχνευση μη ψηλαφητών καρκινικών βλαβών του μαστού, όπως οι αποτιτανώσεις, οι οποίες αποτελούν πρώιμη ένδειξη της παθολογίας. Ο σκοπός της πτυχιακής θα είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων για την ανάδειξη, ανίχνευση και ταξινόμηση μικροαποτιτανώσεων σε εικόνες μαστογραφίας. Περισσότερα...
  Είδος: Ερευνητική-πειραματική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας, προγραμματισμός σε MATLAB
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 16. Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας μικροσκοπίας για την ανάδειξη, ανίχνευση και ταξινόμηση του καρκίνου εγκεφάλου ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας
  Ο καρκίνος εγκεφάλου αποτελεί μία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες, με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Η ακριβής κατηγοριοποίηση σε βαθμούς κακοήθειας καθορίζει το πλάνο της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται με την εξέταση στο μικροσκόπιο ιστολογικού υλικού. Ο σκοπός της πτυχιακής θα είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων μικροσκοπίας για την ανάδειξη, ανίχνευση και ταξινόμηση του καρκίνου εγκεφάλου ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας. Περισσότερα...
  Είδος: Ερευνητική-πειραματική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας, προγραμματισμός σε MATLAB
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 17. Καταγραφή εταιρειών βιοϊατρικής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  Ο σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων, η οποία θα είναι προσβάσιμη από ιστοσελίδα, που θα επιτρέπει στο χρήστη να αναζητήσει τις εταιρείες που τον ενδιαφέρουν με βάση κριτήρια όπως η τοποθεσία, το πεδίο δραστηριοτήτων, τον τύπο των διαθέσιμων υπηρεσιών και μηχανημάτων/συστημάτων/εξοπλισμού κλπ.
  Είδος: Αναπτυξιακή
  Απαιτούμενες γνώσεις: Βάσεις δεδομένων + Δημιουργία ιστοσελίδων
  Πλήθος φοιτητών: 1-2

Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής

 1. Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης προτύπων ιατρικής εικόνας
  Ανάπτυξη εφαρμογής σε Η/Υ για την εκπαίδευση ενός συστήματος αυτόματης ταξινόμησης ιατρικών εικόνων.  Περισσότερα...
 2. Μελέτη και υλοποίηση σε Η/Υ ποσοτικών χαρακτηριστικών παραμέτρων για την ταξινόμηση ιατρικών εικόνων
  Θεωρητική μελέτη και η υλοποίηση με τη βοήθεια υπολογιστή διαφόρων ομάδων χαρακτηριστικών ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το περίγραμμα και την υφή ιστών ή οργάνων, και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ταξινόμησης με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.  Περισσότερα...
 3. Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ταξινόμησης σημάτων προκλητών εγκεφαλογραφικών δυναμικών
  Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης προτύπων ηλεκτροεγκεφαλογραφικών σημάτων που παράγονται μετά από χορήγηση εξωτερικού ερεθίσματος για αυτόματη ταξινόμηση πασχόντων από νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις.  Περισσότερα...
 4. Μελέτη συστήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας EMOTIV
  Το EMOTIV είναι ένα απλό σύστημα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (ΗΕΓ) 14 ηλεκτροδίων. Στην πτυχιακή εργασία θα περιγράφονται οι αρχές ενός συστήματος ΗΕΓ, το σύστημα EMOTIV καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του EMOTIV σε σχέση με τα υπάρχοντα ερευνητικά και διαγνωστικά συστήματα ΗΕΓ.
  Είδος: Βιβλιογραφική-πειραματική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Επεξεργασία ιατρικού σήματος. Προγραμματισμός Η/Υ
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 5. Κατασκευή συστήματος Διεπαφής Εγκεφάλου-Υπολογιστή (Brain Computer Interface, BCI)
  Τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη η κατασκευή συστημάτων Διεπαφής Εγκεφάλου-Υπολογιστή με μεγάλο πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών. Στην πτυχιακή εργασία θα κατασκευαστεί ένα σύστημα λογισμικού BCI με τη βοήθεια συστήματος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας EMOTIV.
  Είδος: Πειραματική-κατασκευαστική
  Απαιτούμενες γνώσεις: Επεξεργασία ιατρικού σήματος. Αναγνώριση προτύπων. Προγραμματισμός Η/Υ
  Πλήθος φοιτητών: 1-2

Μαρία Καλλέργη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 1. Κατασκευή συστημάτων αυτόματου ελέγχου βιοϊατρικών σημάτων
 2. Χαρακτηρισμός, ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακής μαστογραφίας και τομοσύνθεσης
 3. Χαρακτηρισμός, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων PET/CT και μPET/CT
 4. Οικονομοτεχνικές μελέτες μεγάλων ιατρικών συστημάτων
 5. Αξιολόγηση, έλεγχος ποιότητας, και προγράμματα συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων και νοσοκομειακών εγκαταστάσεων
 6. Στατιστική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Νεκτάριος Καλύβας, Επίκουρος Καθηγητής

 1. Εξομοίωση κινήσεων μηχανισμών συστήματος αξονικής τομογραφίας μέσω PLC
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία κώδικα PLC που θα εξομοιώνει τις κινήσεις ενός αξονικού τομογράφου και τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του.  Περισσότερα...
 2. Δημιουργία oμοιώματος για έλεγχο εικόνας αξονικής τομογραφίας παίδων
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ομοιώματος που θα μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε έλεγχο ποιότητας εικόνας υπολογιστικής τομογραφίας παίδων.  Περισσότερα...
 3. Δημιουργία Ψηφιακών Ομοιωμάτων για έλεγχο εικόνας αξονικής τομογραφίας
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δδημιουργία ενός ψηφιακού ομοιώματος που θα μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε έλεγχο ποιότητας εικόνας υπολογιστικής τομογραφίας.  Περισσότερα...
 4. Δημιουργία μικρών ομοιωμάτων για έλεγχο ποιότητας εικόνας ανιχνευτών μικρών διαστάσεων
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ομοιώματος που θα μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε έλεγχο ποιότητας εικόνας μικρού ψηφιακού ανιχνευτικού συστήματος.  Περισσότερα...
 5. Πειραματική Αξιολόγηση πρότυπου ψηφιακού οδοντιατρικού ανιχνευτή για απεικόνιση οδόντων
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η πειραματική μελέτη και αξιολόγησης χαρακτηριστικών απόδοσης εμπορικών ψηφιακών ανιχνευτών κατασκευασμένων για οδοντιατρική χρήση.  Περισσότερα...
 6. Πειραματική Αξιολόγηση πρότυπου ψηφιακού οδοντιατρικού ανιχνευτή για ιατρική απεικόνιση
  Η πειραματική μελέτη και αξιολόγησης χαρακτηριστικών απόδοσης εμπορικών οδοντιατρικών ψηφιακών ανιχνευτών σε ενέργειες διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική ακτινολογία.  Περισσότερα...
 7. Προδιαγραφές και συντήρηση εκτυπωτών ιατρικών εικόνων
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της τεχνολογίας των απαραίτητων προδιαγραφών αγοράς και συντήρησης ψηφιακών εκτυπωτών για διαγνωστική απεικόνιση η για επιβεβαίωση ιατρικής πράξης  Περισσότερα...
 8. Μαθηματικός φορμαλισμός απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι μια αναλυτική θεωρητική επισκόπηση των υφισταμένων μαθηματικών τεχνικών απεικόνισης με MRI και του τομέα εφαρμογής τους.  Περισσότερα...
 9. Θεραπείες με ραδιοφάρμακα και απαραίτητος εξοπλισμός στην πυρηνική ιατρική
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι μια αναλυτική θεωρητική επισκόπηση των υφισταμένων τεχνικών θεραπείας με ραδιοϊσότοπα και του απαραίτητου εξοπλισμού τους.  Περισσότερα...
 10. Δημιουργία Γραφικού Υπολογιστικού Περιβάλλοντος (GUI) για επεξεργασία μετρήσεων ελέγχου ποιότητας ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος που θα υπολογίζει τις παραμέτρους ποιότητας εικόνας από μετρήσεις πάνω σε ψηφιακές εικόνες.  Περισσότερα...
 11. Δημιουργία Υπολογιστικού Προγράμματος για υποβοήθηση βαθμονόμησης ιατρικής οθόνης
  Η δημιουργία ενός υπολογιστικού προγράμματος που θα υπολογίζει το Μοντέλο του Barten.  Περισσότερα...
 12. Μηχανισμοί των Αυτοματισμών Αιματολογικών και Βιοχημικών Αναλυτών
  Η περιγραφή των βασικών συνιστωσών και μηχανισμών των αιματολογικών και βιοχημικών αναλυτών.  Περισσότερα...
 13. Απαραίτητος Εξοπλισμός και Λειτουργία ενός Κέντρου Υποβοηθούμενης Γονιμοποίησης
  Η περιγραφή ενός κέντρου υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, των μηχανημάτων του, της διαδικασίας εφαρμογής τους καθώς και οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση τους.  Περισσότερα...
 14. Χρήση Συστημάτων Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών σε Ιατρικές και μη Εφαρμογές στο Ανθρώπινο Δέρμα
  Η περιγραφή των συστημάτων και των διαδικασιών χρήσης μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, των φυσικών αρχών που διέπουν την εφαρμογή τους, της διαδικασίας εφαρμογής, των οδηγιών ασφάλειας κατά τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας συντήρησης).  Περισσότερα...
 15. Απεικόνιση Μαστού με Μαγνητικού Συντονισμό
  Μια αναλυτική θεωρητική επισκόπηση της μεθόδου απεικόνισης του μαστού με μαγνητικό συντονισμό, όπου θα περιλαμβάνει αναλυτικά και την τεχνική διάχυσης (diffusion imaging). Επιθυμητή είναι και η συγκριτική μελέτη με άλλες τεχνικές απεικόνισης μαστού.  Περισσότερα...
 16. Τεχνολογία και Προδιαγραφές Συστημάτων Κλινικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού
  Μια αναλυτική θεωρητική επισκόπηση των υφισταμένων τεχνολογιών για την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού που θα περιλαμβάνει την υφιστάμενη τεχνολογία συστημάτων MRI από 0.3Τ έως 3Τ και εαάν είναι εφικτό 5Τ.  Περισσότερα...
 17. Θεραπεία Πρωτονίων, Απαιτήσεις Εγκατάστασης, Πλεονεκτήματα και Εφαρμογές
  Μια αναλυτική θεωρητική επισκόπηση της θεραπείας με δέσμες πρωτονίων. Η περιγραφή, πέρα από τις φυσικές αρχές που διέπουν την θεραπεία με δέσμες πρωτονίων, πρέπει να αναφερθεί στην τεχνολογία των αντιστοίχων επιταχυντών και να σχολιάσει τις απαιτήσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού. Επιπλέον πρέπει μελετηθούν οι εφαρμογές. Επιθυμητή είναι και η συγκριτική μελέτη με άλλες τεχνικές θεραπείας.  Περισσότερα...
 18. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΉ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
  Σκοπός: Η αναλυτική μελέτη των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ρυθμικών συγχρονισμένων κινήσεων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει σχεδιασμό και ανάλυση των δυνάμεων στους κυριότερους μυς και οστά που συμμετέχουν στην κίνηση. Ο απώτερος σκοπός της εργασίας είναι η χρήση των αποτελεσμάτων της για το καλύτερο σχεδιασμό εξειδικευμένων τεχνητών μελών.  Περισσότερα...
 19. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Σκοπός: Πρέπει να γίνει μια αναλυτική περιγραφή ΟΛΩΝ των νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας, των συστημάτων (επιταχυντές) που τις υποστηρίζουν και όπου είναι εφικτό συγκριτική μελέτη. Επιθυμητό (και προαιρετικό) είναι η συγγραφή να συνδυαστεί με «συνέντευξη» των χρηστών αυτών των τεχνολογιών.  Περισσότερα...
 20. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
  Σκοπός: Πρέπει να γίνει μια αναλυτική περιγραφή ΟΛΩΝ των δυνατοτήτων λογισμικού και υλισμικού που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο TPS καθώς επίσης να γίνει επισκόπηση των πρωτοκόλλων ελέγχου ποιότητας αυτού. Επιθυμητό είναι να συμπεριληφθεί στη μελέτη και ο ανάστροφος σχεδιασμός θεραπείας (inverse treatment planning). Προαιρετικό είναι η συγγραφή να συνδυαστεί με «συνέντευξη» των χρηστών αυτών των τεχνολογιών.  Περισσότερα...
 21. Μελέτη δημιουργίας ιατρικών εγκαταστάσεων
  Σκοπός: Η εργασία έχει σαν σκοπό την μελέτη των χώρων και του εξοπλισμού, που απαιτούνται (ανά περίπτωση) για διάφορες ιατρικές εγκαταστάσεις.  Περισσότερα...
 22. Εξοπλισμός και πρωτόκολλα συστημάτων απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς η θεραπευτικούς σκοπούς
  Σκοπός: Η εργασία έχει σαν σκοπό την μελέτη των απαιτήσεων εξοπλισμού, προδιαγραφών και τεχνικών για διαφορετικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα ιονιτιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.  Περισσότερα...
 23. Μελέτη Μηχανισμών-Αυτοματισμών, Χρήσης και Αποδοτικότητας Ιατρικού εξοπλισμού
  Σκοπός: Η εργασία έχει σαν σκοπό την μελέτη και περιγραφή του εξοπλισμού και των συνιστωσών του.  Περισσότερα...

Σπυρίδων Κωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

 1. Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης ιατρικής εικόνας
  Ανάπτυξη μεθοδολογίας στην ανάλυση ιατρικής εικόνας και η μελέτη ποιοτικών ή/και ποσοτικών χαρακτηριστικών σε πραγματικά προβλήματα ιατρικής διαφορικής διάγνωσης.  Περισσότερα...
 2. Ανάπτυξη συστήματος τμηματοποίησης εικόνων μικροσκοπίας
  Μελέτη και λειτουργία του μικροσκοπίου, απόκτηση και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων και υπολογισμός χαρακτηριστικών γνωρισμάτων διαφοροποίησης φυσιολογικών από παθολογικά περιστατικά.  Περισσότερα...
 3. Επεξεργασία βιολογικών σημάτων πρωτεωμικής
  Επεξεργασία σημάτων πρωτεομικής από δείγματα βιολογικών ιστών με στόχο τον εντοπισμών πιθανών διαγνωστικών βιοδεικτών.  Περισσότερα...
 4. Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας μαστογραφίας
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και αλγορίθμων σε ΗΥ για την επεξεργασία και ανάλυση της ιατρικής εικόνας στη μαστογραφία.  Περισσότερα...

Γεώργιος Λούντος, Επίκουρος Καθηγητής

 • Ενότητα 1η: Κατασκευή Ιατρικών Μηχανημάτων/συσκευών
  Κατασκευή μικρών ανιχνευτών φωτός (γ-κάμερα, ΡΕΤ κάμερα, σύστημα οπτικής απεικόνισης), που θα βασιζονται σε ανιχνευτές όπως χωρικά ευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστές, φωτοπολλαπλασιαστές πυριτίου, κ.α. Η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή και έλεγχο κυκλώματος λήψης, μείωσης και ενίσχυσης σημάτων ή την πραγματοποίηση μετρήσεων με διαφορετικούς ανιχνευτές και πηγές.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 • Ενότητα 2η: Προγραμματισμός FPGA
  Ανάπτυξη συστήματος ψηφιοποίησης και ανάγνωσης δεδομένων από απεικονιστικά συστήματα βασισμένο σε FPGA. Κατασκευή διευκρινιστή και ψηφιοποιητή σε επίπεδο λογισμικού. Κατασκευή κυκλώματος ανίχνευσης συμπτώσεων στην τομογραφία ΡΕΤ από διαφορετικούς ανιχνευτές. Σύστημα λήψης δεδομένων από άλλες συσκευές όπως καρδιογράφος κλπ.
  Προαπαιτούμενα: Η παρακολούθηση του εργαστηρίου Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 • Ενότητα 3η: Τηλεϊατρική - Τηλεκαρδιολογία
  Ανάπτυξη λογισμικού για επικοινωνία καρδιογράφου με ΗΥ ή κινητό τηλέφωνο. Ανάπτυξη εξυπηρετητή και βάσης δεδομένων για αποθήκευση καρδιογραφημάτων.
  Προαπαιτούμενα: Καλή γνώση προγραμματισμού C++, Java. Παρακολούθηση του εργαστηρίου Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών.
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 • Ενότητα 4η: Προσομοιώσεις Monte Carlo και τρισδιάστατη απεικόνιση ιατρικών μηχανημάτων
  Προσομοίωση απεικονιστικών συστημάτων και ρεαλιστικών εξετάσεων με χρήση ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων για βελτιστοποίηση του σχεδιασμού μηχανημάτων και των κλινικών πρωτοκόλλων. Χρήση προσομοιώσεων στη δοσιμετρία ακτινοθεραπείας ή πυρηνικής ιατρικής. Ανάπτυξη μοντέλων τρισδιάστατης απεικόνισης ιατρικών συσκευών και σχετικών φυσικών φαινομένων με χρήση τρισδιάστατων γραφικών.
  Προαπαιτούμενα: Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με ιατρικές συσκευές.
  Πλήθος φοιτητών: 1

Παναγιώτης Λιαπαρίνος, Επίκουρος Καθηγητής

 1. Διερεύνηση οικονομικών στοιχείων ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 2. Διαγράμματα ροής ακτινολογικών συστημάτων - καταγραφή βλαβών
 3. Διαγράμματα ροής αξονικού τομογράφου- καταγραφή βλαβών
 4. Διαγράμματα ροής συστημάτων ακτινοθεραπείας- καταγραφή βλαβών
 5. Συστήματα ακτινοδιαγνωστικής: σχεδίαση και καλλιτεχνική επιμέλεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 6. Συστήματα ακτινοθεραπείας: σχεδίαση και καλλιτεχνική επιμέλεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 7. Δημιουργία βάσης δεδομένων φασμάτων ακτίνων-Χ με σκοπό την αποτίμηση συστημάτων ακτινοδιαγνωστικής (έχει δοθεί)
 8. Δημιουργία βάσης δεδομένων συντελεστών εξασθένισης με σκοπό την αξιολόγηση συστημάτων ακτινοδιαγνωστικής (έχει δοθεί)
 9. Υπολογιστική μελέτη για την επίδραση των φθοριζόντων υλικών σε ανιχνευτικά συστήματα ιατρικής απεικόνισης (έχει δοθεί)
 10. Μελέτη για τη χρησιμοποίηση νανοσωματιδίων αργύρου και χρυσού σε ιατρικά απεικονιστικά συστήματα (έχει δοθεί)
 11. Εφαρμογές laser στην οφθαλμολογία (έχει δοθεί)
 12. Μελέτη οπτικών ανιχνευτών καταμέτρησης αριθμού φωτονίων (έχει δοθεί)

Στράτος Δαυίδ, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 1. Ανάπτυξη βαθμίδων εξειδικευμένων απεικονιστικών συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής
  Σχεδιασμός και κατασκευή κυκλωμάτων μείωσης σημάτων, ενίσχυσης, ομοιομορφίας απόκρισης κτλ. φωτοπολλαπλασιαστών ευαισθησίας θέσης (PSPMTs) και διατάξεων φωτοπολλαπλασιαστών πυριτίου (SiPMs).
  Οι προαναφερόμενοι οπτικοί ανιχνευτές έχουν απολαβή 106 και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξειδικευμένων συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής όπως γ-κάμερα, SPECT και PET. Οι βαθμίδες ενίσχυσης και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα μείωσης σημάτων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της πτυχιακής/ών θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή απεικονιστικών συστημάτων με πεδίο 1,5x1,5cm2, 5x5cm2, 5x10cm2 και 10x10cm2 επίπεδης (planar) και τομογραφικής απεικόνισης (tomographic imaging).
  Προαπαιτούμενα: Για την υλοποίηση της πτυχιακής απαιτείται η χρήση του πακέτου Ultiboard της National Instruments και καλή γνώση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων βασισμένα σε τελεστικούς ενισχυτές οργανολογίας.
  Πλήθος φοιτητών: 1-2
 2. Πειραματική αξιολόγηση κρυσταλλικών σπινθηριστών LGSO:Ce για εφαρμογή σε ανιχνευτές Ιατρικής Απεικόνισης
  Η διαδικασία ανίχνευσης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας βασίζεται στη χρήση ανιχνευτών σπινθηρισμού. Κύριο στοιχείο αυτών των ανιχνευτών αποτελεί το υλικό του σπινθηριστή. Ο σπινθηριστής LGSO:Ce είναι ένα καινούργιο και αποδοτικό υλικό ταχείας απόκρισης. Μέσω του σπινθηριστή η προσπίπτουσα ακτινοβολία μετατρέπεται σε όπου καταγράφεται και μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα από έναν οπτικό αισθητήρα (φωτοανιχνευτή). Το συνολικό ποσοστό του εκπεμπόμενου φωτός του σπινθηριστή, που ανιχνεύεται από τον φωτοανιχνευτή και τελικά χρησιμοποιείται για την δημιουργία της ιατρικής εικόνας παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση της επιβάρυνσης του ασθενούς σε ακτινοβολία όσο και στην ποιότητα της τελικής διαγνωστικής εικόνας/ων. Στην προτεινόμενη πτυχιακή θα αξιολογηθούν δείγματα κρυστάλλων LGSO:Ce υπό διέγερση ακτινών-χ ή/και ακτινών-γ για πιθανές εφαρμογές σε ανιχνευτές ιατρικής απεικόνισης
  Προαπαιτούμενα: Καλή γνώση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και οργανολογίας συστημάτων Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής απεικόνισης.
  Πλήθος φοιτητών: 1-2