Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Τμήματος 2019-2020

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019

 • Μαθήματα: 12 Μαρτίου - 21 Ιουνίου 2019
 • Αναπληρώσεις: 24 - 28 Ιουνίου 2019
 • Εξετάσεις: 1 - 19 Ιουλίου 2019
 • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 2 - 20 Σεπτεμβρίου 2019

Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

 • Μαθήματα: 1 Οκτωβρίου 2019 - 10 Ιανουαρίου 2020
 • Αναπληρώσεις: 13-17 Ιανουαρίου 2020
 • Εξετάσεις: 20 Ιανουαρίου - 7 Φεβρουαρίου 2020


Ακαδημαϊκό έτος και Ημέρες αργίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ακαδημαΐκό έτος

 • 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους (Ν.4009/2011)

Ημέρες αργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ορίζονται οι εξής:

 • 14 Σεπτεμβρίου (Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: τοπική εορτή της πόλης του Αιγάλεω)
 • 28 Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
 • 17 Νοεμβρίου
 • 25 & 26 Δεκεμβρίου
 • 1 Ιανουαρίου
 • 6 Ιανουαρίου (Άγια Θεοφάνεια)
 • 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25 Μαρτίου (Εθνική εορτή)
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • 15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)
 • Τα Σάββατα και οι Κυριακές

Μαθήματα δεν πραγματοποιούνται κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:

 • 14 Σεπτεμβρίου (Ύψωση του Τιμίου Σταυρού: τοπική εορτή της πόλης του Αιγάλεω)
 • 28 Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
 • 17 Νοεμβρίου
 • 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων)
 • 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25 Μαρτίου (Εθνική εορτή)
 • Μεγάλη Δευτέρα έως Κυριακή του Θωμά (Διακοπές του Πάσχα)
 • 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Πέρας θερινών εξετάσεων έως 31 Αυγούστου (Θερινές διακοπές)

Διευκρινίσεις επί εκπαιδευτικών θεμάτων


Υποχρέωση συμπλήρωσης 13 διδακτικών εβδομάδων

 • Επισήμανση για την υποχρέωση διδασκαλίας 13 διδακτικών εβδομάδων κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Υποχρέωση τελικής εξέτασης θεωρητικών μαθημάτων

 • Η τελική εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την προσκόμιση εργασίας ανατιθέμενη από τον διδάσκοντα.

Τελική εξέταση εργαστηριακών μαθημάτων

 • Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση ενός εργαστηριακού μαθήματος και οφείλουν μόνο τη γραπτή εξέτασή του, δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσουν εκ νέου (θα το δηλώσουν και θα προσέλθουν στη γραπτή τελική εξέταση).

Επιπτώσεις σε λογοκλοπή σε πτυχιακή εργασία

 • Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή σε πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής θα διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος και ταυτόχρονα θα κινείται και ποινική διαδικασία.

Επισημάνσεις για την εξεταστική διαδικασία

Βαθμολογία μαθημάτων με "απαλλαγή"

 • Τα μαθήματα με "απαλλαγή" θα βαθμολογούνται με πέντε (5), εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές δηλώσουν το μάθημα και εξεταστούν κανονικά στις εξεταστικές περιόδους.

Ρυθμίσεις αυτοδύναμων ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας

 • Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 • Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 • Διαδικασία απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Υποχρέωση καταγραφής όλων των βαθμολογιών στα δελτία βαθμολογίας, προβιβάσιμων και μη.

Δυνατότητα μελών ΕΠ για μεταφορά διδακτικών ωρών μεταξύ εξαμήνων εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Σύστημα διανομής ακαδημαϊκών συγγραμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

Παράρτημα Διπλώματος

 • Πληροφορίες για την έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος.
 • Έκθεση εφαρμογής συστήματος ECTS και χορήγησης Παραρτήματος Διπλώματος από τα ελληνικά ΑΕΙ.

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής νέων φοιτητών - Εφαρμογή νέου θεσμού με σπουδές σε ακαδημαϊκά έτη

 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η εισαγωγή των νέων φοιτητών στα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας γίνεται με εγγραφή του συνόλου των εισαγομένων στο Α' χειμερινό εξάμηνο σπουδών με ετήσιες σπουδές και όχι εξαμηνιαίες, όπως γινόταν παλαιότερα.

Κατατακτήριες εξετάσεις για αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ:

Χρήση Αμφιθεάτρου Πληροφορικής