Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Εξεταστικές περίοδοι

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθεί εξεταστική περίοδος διάρκειας 2 εβδομάδων. Η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου διενεργείται στο τέλος του Ιανουαρίου, ενώ του εαρινού εξαμήνου στις αρχές Ιουνίου. Για τις ακριβείς ημερομηνίες διαξαγωγής των εξετάσεων, βλέπε και εδώ.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου διενεργείται μια επαναληπτική εξεταστική περίοδος, η οποία αφορά στα μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου.

Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε όλη τη διδακτέα ύλη των θεωρητικών μαθημάτων. Διδακτέα είναι η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί σύμφωνα με το περίγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος.