Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ιδρύθηκε το 1985 ως Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων στο ΤΕΙ Αθήνας, μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. το 2013, έλαβε τη σημερινή του ονομασία και πανεπιστημιακή υπόσταση το 2018 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το 2019 ακολουθεί ένα 5ετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Το Τμήμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα βιοϊατρικής οργανολογίας, ιατρικής φυσικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, καθώς και μαθήματα υποδομής μηχανικών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και προγραμματισμό. Το πρόγραμμα σπουδών επίσης περιλαμβάνει μαθήματα ιατρικής, βιολογίας, χημείας, φυσικής, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος ονομάζονται Μηχανικοί Βιοϊατρικής (Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων από το 1985 έως το 2012 και Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από το 2013 έως το 2017) και απασχολούνται κυρίως σε εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές, σε δημόσια νοσοκομεία, σε ερευνητικά κέντρα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή, ενώ περίπου 10% των αποφοίτων πραγματοποιεί μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Στο Τμήμα λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» με αντικείμενο την εμβάθυνση στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων και μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Επίσης, το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Πληροφοριακά έγγραφα και κανονισμοί

Eπίσημες διατάξεις περί της λειτουργίας των ΤΕΙ & του Τμήματος (νόμοι, διαταγμάτα, υπουργικές αποφάσεις κλπ).

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΤΕΙ Αθήνας (τρόπος λειτουργίας και διοίκησης)

Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας (τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων)  Υ.Α.Ε5/2672/99 (ΦΕΚ Β 326/1999)

Γενικός Ενημερωτικός Οδηγός ΤΕΙ Αθήνας

Συνοπτική Παρουσίαση του ΤΕΙ Αθήνας

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (ημερομηνίες λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας και διεξαγωγής μαθημάτων)

Πτυχιούχοι Τμήματος: Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (πρώην Μηχανικοί Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας & Κλινικής Μηχανικής

:::  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  :::

:::  Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Πανεπιστημιοποίηση (Ιούνιος 2017)  :::

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος σχετικά με την πανεπιστημιοποίηση και την ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Κατάλογος διεθνών τμημάτων προπτυχιακών σπουδών Βιοϊατρικής Μηχανικής

:::  Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και Σχέδιο "Αθηνά" (Ιανουάριος - Απρίλιος 2013)  :::

Νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης

Σύμφωνα με το νέο Ακαδημαϊκό Χάρτη της χώρας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το Τμήμα διατηρεί την ακαδημαϊκή του αυτοτέλεια, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιείται με την μετονομασία του, μετά από 10ετή προσπάθεια των στελεχών του, σε Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Τελική πρόταση του Σχεδίου "Αθηνά" για την αναδιάρθρωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αρχική πρόταση του Σχεδίου "Αθηνά" για την αναδιάρθρωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Υπόμνημα υποστήριξης της αυτοτέλειας του Τμήματος.

Απόσπασμα πρακτικού της 'Εκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος της 7ης-2-2013 σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της αυτοδυναμίας του Τμήματος.

Κινήσεις υποστήριξης της ακαδημαϊκής αυτοτέλειας του Τμήματος:

 • Επιστολή υποστήριξης του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», κ. Σέργιο Θεοδωρίδη.
 • Επιστολή υποστήριξης της Βουλγαρικής Ένωσης Βιοϊατρικής Φυσικής και Μηχανικής
 • Απόφαση συνέλευσης φοιτητών Τμήματος.
 • Επιστολή υποστήριξης τον Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ακτινοφυσικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Κωνσταντίνο Κάππα.
 • Επιστολή υποστήριξης από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Επιστολή υποστήριξης από τον Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής Ε. Γεωργίου εκ μέρους του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Επιστολή υποστήριξης από τον Καθηγητή Χημείας του University of Wroclaw, Πολωνία, κ. Eugeniusz Zych.
 • Επιστολή υποστήριξης από τον Καθηγητή Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής του Universidad Politécnica de Madrid, Ισπανία, κ. Γεώργιο Κονταξάκη.
 • Επιστολή υποστήριξης από τον Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής (Φυσική Εφαρμοσμένη στην Ιατρική) του University College London (UCL) κ. Robert Speller.
 • Επιστολή υποστήριξης από τον Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιο Νικηφορίδη.
 • Επιστολές υποστήριξης από εταιρείες (Ι.Μ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, MEDISUN, MEDILAP, BIOSIS, PROTON, VITA CODEX)

Κατάλογος ηλεκτρονικών υπογραφών υποστήριξης

Επιλεγμένα σχόλια από τη συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών:
- [1292] Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ένα σύγχρονο διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό πεδίο και αποτελεί το μοναδικό Τμήμα με αυτό το αντικείμενο σπουδών στην Ελλάδα. H απουσία του Τμήματος θα στερήσει από το χώρο της Υγείας μια πολύ χρήσιμη κατηγορία επαγγελματιών.. --'Ιρις Μποσκοπούλου
- [1110] Υπάρχουν ιατρικά μηχανήματα που απαιτούν συνδυασμό γνώσης όπως π.χ. ηλεκτρονικών ισχύος, ηλεκτρολογικών ισχύος, υδραυλικής, μηχανολογίας, γνώσεις που μόνο η ειδικότητα του μηχανικού τεχνολογίας ιατρικών οργάνων παρέχει. [...] Το εν λόγω τμήμα στα ΤΕΙ Αθήνας είναι το αποδεδειγμένα ικανό τμήμα αποφοίτησης προσωπικού στην παροχή συντήρησης, επισκευής, στην τόσο μεγάλη ποικιλία και υψηλής απαίτησης στον τομέα του ιατρικού μηχανήματος όπου απαιτείται υψηλή εξειδίκευση [...]. --Βασίλης Ρογκάκος
- [952] Η σχολή αυτή είναι ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί τα είκοσι πέντε τελευταία χρόνια στα ΤΕΙ. Ήταν ένα σοβαρό κενό που καλύφθηκε με την δημιουργία της. --Βασίλειος Γκέργκης
- [829] Πρόκειται για μια εξαιρετική σχολή η οποία πραγματικά απαρτίζεται από ένα σύνολο διακεκριμένων καθηγητών που έχουν δώσει πολύ μεγάλο αγώνα να έχουμε ένα υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο μόρφωσης! Το γνωστικό αντικείμενο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και [...] ας μην ξεχνάμε πως είναι μια απί τις σχολές που έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση η έστω σχεδόν μερική στην δύσκολη εποχή της οικονομικής εξαθλίωσης που βιώνει ο 'Ελληνας πολίτης! --Φοιτητής Τμήματος
- [815] Μετά από 20 χρόνια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων στο πεδίο, μπορώ ανεπιφύλακτα να βεβαιώσω και να τεκμηριώσω ότι οι γνώσεις που προσφέρει το συγκεκριμένο τμήμα στους αποφοίτους του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να δοθούν από οποιαδήποτε άλλη σχολή. Ο συνδυασμός των μαθημάτων είναι τέτοιος που ΠΡΕΠΕΙ το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ να παραμείνει αυτόνομη και ανεξάρτητη σχολή. Φυσιολογία, βιολογία, ακτινολογία, τεχνολογία υλικών, φυσική, μηχανολογία και ηλεκτρονική εμπλέκονται τόσο πολύ μεταξύ τους στην πράξη που είναι αδύνατον να δοθούν οι απαιτούμενες γνώσεις [...] από οποιοδήποτε τμήμα άλλης ειδικότητας.. Αν ο στόχος της παιδείας στην Ελλάδα είναι να δημιουργεί και να παρέχει στην Ελληνική κοινωνία παραγωγικούς, εξειδικευμένους και ποιοτικούς επιστήμονες τότε ΕΠ' ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΩ δεν πρέπει να χάσει το τμήμα την αυτονομία και τον αυτοτελή ακαδημαϊκό του χαρακτήρα. Αυτό θα οδηγούσε σε ελλειπή παροχή γνώσεων και κατ΄επέκτασιν σε πλημμελώς εξειδικευμένους αυριανούς επιστήμονες του συγκεκριμένου κλάδου, σε μιά εποχή που η πατρίδα μας έχει ανάγκη τους άριστα εκπαιδευμένους και άμεσα παραγωγικούς πολίτες της. --Γεώργιος Ζώης
- [809] Γνωρίζω πολύ καλά την αναγκαιότητα δημιουργίας και συνέχισης αυτού του τμήματος από την περίοδο της δεκαετίας του 1980 και ξέρω την επιτυχημένη πορεία του. Από την εποχή του αείμνηστου Δημ. Γλάρου και της ανέγερσης των νέων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων έως σήμερα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα που εισάγει το σύνολο σχεδόν της Βιοϊατρικής τεχνολογίας να πρέπει να εισάγουμε και στελέχη για όλο το φάσμα υποστήριξής της (από προληπτική συντήρηση έως την καλή λειτουργία κ.λ.π.). --Μυρσίνη Μακροπούλου
- [659] Tο τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων είναι το μοναδικό τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη βιοϊατρική τεχνολογία στην Ελλάδα. Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι απολύτως απαραίτητη στο χώρο της ιατρικής λόγω της συνεχούς εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας άλλα και λόγω του ότι η ορθή λειτουργία των μηχανημάτων διασφαλίζει τη σωστή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Κατά συνέπεια το εν λόγω τμήμα πρέπει να διατηρήσει την αυτοτέλεια του για να προσφέρει σωστά τις υπηρεσίες του στην ελληνική κοινωνία. --Ευαγγελία Κουνάδη
- [658] Το Τμήμα είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα με αντικείμενο σπουδών τη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Τυχόν συγχώνευση θα αλλοιώσει δραματικά το περιεχόμενο των σπουδών και θα στερήσει την Ελλάδα από εξειδικευμένα στελέχη, άκρως απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και για τον εξορθολογισμό των δαπανών τους σε ότι αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται από αυτόν. Αντιθέτως το τμήμα θα πρέπει να ενισχυθεί καθώς η Βιοϊατρική Τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης. [...] --Βηθλεέμ Μωυσίδου
- [643] Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί αυτοτελές αντικείμενο σπουδών διεθνώς [...]. Συνδυάζει μια σειρά Επιστημών Μηχανικής, Φυσικής, Ιατρικής και Διοίκησης, και η προσέγγισή της μόνο από την τεχνική της διάσταση [...] αποτελεί σοβαρότατο σφάλμα που είναι ικανό να προκαλέσει ανεπάρκεια γνώσεων στα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. --Σταυρούλα Μακρή
- [624] Το τμήμα μας ως το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα και απ' τα λίγα με όσο το δυνατόν άμεση αποκατάσταση δεν μπορεί να καταργηθεί! --Φοιτήτρια Τμήματος
- [500] Η διατήρηση του αυτοδύναμου ακαδημαϊκού χαρακτήρα του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων συνεισφέρει στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στο τεχνολογικό τομέα και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. --Νεκτάριος Καλύβας
- [478] Το Τ.Ι.Ο. πρέπει να παραμείνει αυτόνομο. Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα με αντικείμενο τη Βιοϊατρική Τεχνολογία. --Φοιτητής Τμήματος
- [430] Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας είναι το μόνο τμήμα ΑΕΙ σε όλη την Ελλάδα στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ενός σύγχρονου και ταχέως αναπτυσσόμενου επιστημονικού κλάδου την τελευταία 10ετία σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο Τμήμα δέχεται φοιτητές υψηλού επιπέδου (κλίμακα εισαγωγής από 13.4 έως 16.1) και έχει προσωπικό με επιστημονικό προφίλ και έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Το Τμήμα έχει τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και έχει έντονο ερευνητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα (βρίσκεται ανάμεσα στα τμήματα με τα περισσότερα εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα). --Γιάννης Καλατζής
- [368] Το Τμήμα είναι μοναδικό, έχει σκοπό την υποστήριξη της ιατρικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, και πρέπει όχι μόνο να παραμείνει στην ανωτάτη εκπαίδευση αλλά και να ενισχυθεί. --Διονύσης Κάβουρας
- [188] Το τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όπως λειτουργεί από την ίδρυση του διδάσκει μαθήματα σχετικά με την ιατρική τεχνολογία, την ιατρική πληροφορική και την απαραίτητη μηχανολογία για να μπορει να στελεχώσει την ιατρική βιομηχανία με τους αποφοιτους του. [...] --Μιχαήλ Τσαντούλης
- [183] Το παρόν τμήμα, παράγει φοιτητές ανωτάτου επιπέδου και ικανοτήτων. Η ύλη που καλύπτει καθώς και οι γνώσεις καταξιώνουν τους φοιτητές με τις πλεόν απαραίτητες, αναγκαίες αλλά και τελευταίας τεχνολογίας, γνώσεις. Αξιοσημείωτο δε οτι αντίστοιχα πτυχία του εξωτερικού δεν ξεπερνούν το 60% των γνώσεων που λαμβάνονται απο αυτό το τμήμα. [...] --Φοιτητής Τμήματος