Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Εκπαίδευση

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για τα έτη 2014-2020, που εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και διδάσκοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν μέρος του προγράμματος σπουδών του τμήματός τους σε διαφορετική χώρα.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.


Παρουσίαση πληροφοριών για το πρόγραμμα Erasmus+ (Ιούνιος 2016)


Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρακάτω επιλογές ("δράσεις") του προγράμματος Erasmus+:

1. Προπτυχιακές σπουδές (Erasmus+ Studies)  (παρουσίαση πληροφοριών, Ιούνιος 2017)

Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σε ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με λήψη των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS.

Πληροφορίες για τη δράση Erasmus+ Studies από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Studies

2. Πρακτική άσκηση (Erasmus+ Places)  (παρουσίαση πληροφοριών, Νοέμβριος 2017)

Η δράση Erasmus+ Places (ή Placement) του προγράμματος Erasmus+ επιτρέπει την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε χώρες της Ε.Ε. (δείτε και εδώ).

Πληροφορίες για τη δράση Erasmus+ Places από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Placements

3. Διδασκαλία Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Erasmus+ Teaching Staff Assignments)

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιτρέπει την μετάβαση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού από και προς τα Ιδρύματα με τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες, με σκοπό την πραγματοποίηση διαλέξεων ώστε να ωφεληθούν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω Erasmus+ Studies.

Για τη δραστηριότητα του Τμήματος σχετικά με τη μετακίνηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού στα πλαίσια του Erasmus+, δείτε εδώ.

Πληροφορίες για τη δράση Erasmus+ Teaching Staff Assignments από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.

4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Erasmus+ Teaching Staff Training)

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιτρέπει την μετάβαση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού από και προς τα Ιδρύματα με τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες, με σκοπό την επιμόρφωσή τους μέσω της μεταφοράς γνώσης, τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών, ώστε να αποκτηθούν πρακτικές ικανότητες για την τρέχουσα εργασία τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πληροφορίες για τη δράση Erasmus+ Teaching Staff Training από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας.


Συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα


Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες με τα κάτωθι ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ε.Ε. για την ανταλλαγή φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού: