Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Ι

Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Προσοχή, από 1/9/2019 ο ιστότοπος του Τμήματος είναι: www.bme.uniwa.gr

 
 

›››  

   Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος

Τομείς και 'Οργανα του τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής συγκροτείται από δύο Τομείς.

Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 τα όργανα του Τμήματος είναι: η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Όμοια, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, όργανα του Τομέα είναι: η Γενική Συνέλευση του Τομέα και ο Διευθυντής του Τομέα.

Σε όλα τα συλλογικά όργανα του Τμήματος συμμετέχουν κατά περίπτωση, όπως ορίζει ο νόμος, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι των σπουδαστών.

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 ως Πρόεδρος του Τμήματος έχει εκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Πρόεδρος ο κ. Βασίλειος Σπυρόπουλος, Καθηγητής).

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από την κα Καλλιόπη Θειακού (Προϊσταμένη, τηλ. 210-5385855) και από τις διοικητικές υπαλλήλους κα Γεωργία Σγουράκη και κα Μαρία Φαρμάκα (τηλ. 210-5385303).

Οι Τομείς του Τμήματος έχουν ως εξής:Τομέας Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής ΠληροφορικήςΟμότιμοι Καθηγητές

Διονύσιος Κάβουρας


Καθηγητές

Ερρίκος Βεντούρας


Αναπληρωτές Καθηγητές

Παντελεήμων Ασβεστάς

Δημήτριος Γκλώτσος

Ιωάννης Καλατζής - Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα

Αικατερίνη Σκουρολιάκου


Επίκουροι Καθηγητές

Σπυρίδων Κωστόπουλος

Γεώργιος ΛούντοςΤομέας Βιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΚαθηγητές

Σπυρίδων Αθηναίος

Ιωάννης Βαλαής - Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα

Ιωάννης Κανδαράκης - Πρόεδρος Τμήματος

Ευαγγελία Πατσαβούδη

Βασίλειος Σπυρόπουλος - Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Φούντος - Διευθυντής Τομέα


Αναπληρωτές Καθηγητές

Μαρία Καλλέργη


Επίκουροι Καθηγητές

Νεκτάριος Καλύβας

Παναγιώτης Λιαπαρίνος